Attentie voor het boetebeleid van M.S.V.’71!

Home > Algemeen > Actueel > Nieuws > Attentie voor het boetebeleid van M.S.V.’71!

Attentie voor het boetebeleid van M.S.V.’71!

Het bestuur heeft onlangs besloten om het boetebeleid strakker te handhaven en toe te passen. Deze doorstart geldt met terugwerkende kracht vanaf  1 december 2013. 

Dit houdt in dat alle gele en rode kaarten, middels de KNVB berispinglijst, elke maand doorgefactureerd zullen worden aan de betrokkenen. De boetes, voor het verkrijgen van een gele of rode kaart, zullen dus betaald moeten worden door de spelers zelf of in bijzondere collectieve gevallen door het team.

 

Onze penningmeester zal nakoming van de boeteregeling bewaken en bij wanbetaling zo nodig passende maatregelen nemen.

 

Voor bezwaren of verlichting van de verkregen boete kunnen betrokken leden terecht bij onze normen en waarden commissie. Deze commissie bestaat uit de heren Jacques vd Vlugt en Wil Dijksman. Hun beoordeling en besluit is bindend voor het bestuur. Het boetebeleid staat uitgebreid omschreven op onze website onder de button algemeen, over M.S.V.’71, boetebeleid.

 

Verder heeft het bestuur een goed advies van de klankbordgroep overgenomen. Deze luidt dat spelers die, door meerdere gele of een rode kaart, een schorsing oplopen verplicht worden gesteld om (minimaal) 1 wedstrijd voor onze jeugdafdeling als scheidsrechter te fluiten. Deze extra maatregel gaat per heden in.

 

De uitvoering van deze maatregel zal in goed overleg met de geschorste speler en ons jeugdsecretariaat binnen een maand van de schorsing gepland worden. Inmiddels zijn verschillende coördinatoren en contactpersonen binnen de club door middel van een e-mail geïnformeerd over de doorstart van het boetebeleid.

 

Mocht u na het lezen van dit bericht nog vragen, suggesties of opmerkingen hebben kunt u zich wenden tot onze secretaris; Gerard Schilperoort. Hij zal dan met u een zogenaamde ‘tekst en uitleg’ meeting plannen.

 

In de hoop op uw medewerking en u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Het bestuur van M.S.V.’71.

  

Contactgegevens

M.S.V.'71
Albert Schweitzerdreef 501
Maassluis
Tel: 010-5917947
 

Routebeschrijving

Bekijk hier de routebeschrijving naar M.S.V. '71