Bardienst Ledenbeleid

Home > Algemeen > Actueel > Nieuws > Bardienst Ledenbeleid

Bardienst Ledenbeleid

Dit item is verlopen op 01-01-2019.

Beste leden.Sinds kort hebben we een nieuw barrooster ingevoerd. Dit onder de noemer "Ledenbeleid" .

 

U hebt afgelopen jaren zeker opgemerkt dat het steeds dezelfde  mensen zijn en dus leden  die U  allen van een natje en een droogje voorzien.Daar dit een onhoudbare toestand was hebben wij deze verandering ingevoerd.
 

Dit rooster is zodanig opgesteld  dat  2 ouders uit een team  ((of jeugd  minimaal 16  jaar ) max  3 uur op een zaterdag bardienst draaien. Dus hoe meer ouders in een team des te minder bardiensten. In de praktijk komt het er op neer dat een team 4 a 5 diensten per seizoen draait. Dus let wel PER TEAM.!!!
 

Hoe loopt het tot dusver?. Redelijk tot bijna goed. Toch missen we nog wat teams die om wat voor reden dan ook hun bardienst niet gedraaid hebben.

Zeer jammer. Hield dus in dat andere leden dus weer bij moesten springen.Wij doen daarom een vriendelijk verzoek mocht uw team aan de beurt zijn dat er dan 2 ouders opstaan en de bardienst draaien.De teams met de diensten staan in het rooster/op de TV zowel in kleedkamer als in kantine en op de website van de club.
 

Tevens wordt er ruim van te voren een app gestuurd waarbij desbetreffend team herinnerd wordt aan hun dienst.

Mocht u om wat voor reden dan ook niet kunnen :

Gaarne melden bij Karin Weeling of Mariska Blom.Dus niet bij mensen aan de bar.

Per mail aan vrijwilliger@msv71.nl

Bij dezen bedanken wij de vrijwilligers die  hun bardienst al gedraaid hebben Nogmaals U doet het voor de club.en alle leden die van een overheerlijk kopje koffie etcetc willen genieten inclusief een ieder die op dat moment geen bardienst heeft.

Dank namens :


Karin Weeling/Mariska Blom /Jacques van der Vlugt en Gerard Schilperoort.

Contactgegevens

M.S.V.'71
Albert Schweitzerdreef 501
Maassluis
Tel: 010-5917947
 

Routebeschrijving

Bekijk hier de routebeschrijving naar M.S.V. '71