Ledenvergadering op maandag 12 November

Home > Algemeen > Actueel > Nieuws > Ledenvergadering op maandag 12 November

Ledenvergadering op maandag 12 November

Dit item is verlopen op 13-11-2018.

Op maandag 12 November 2018 zal onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaats vinden. Aanvang 19:30 uur. Indien niet tenminste 20% der stem gerechtigde  leden aanwezig de presentielijst heeft getekend zal de vergadering (art. 17 ,lid 7 van de statuten) –algemene leden vergadering- plaatsvinden om 20:00 uur. Bijgaand de agenda van de vergadering.

Agenda

1 /Opening en welkom  door mr P.Hoogenraad  (vz).

2/ Ingekomen stukken..

3/ Notulen ledenvergadering d.d.  oktober 2017

4/ Verslag secretaris 2017-2018

5/ Jaarverslag penningmeester 2017-2018  Begroting 2018/2019           

6/ Jaarverslag kascommissie.

7/ Bestuursverkiezing

Mr P.Hoogenraad Voorzitter Aftredend en herkiesbaar
G.Schilperoort            Secretaris Aftredend en herkiesbaar
P. van Loenen Voetbal technische zaken Aftredend en herkiesbaar
WC. Dijksman Penningmeester Aftredend en herkiesbaar
M.van Zweden Bestuurslid PR Aftredend en herkiesbaar
H. Frerichs Bestuurslid Bouw Aftredend en herkiesbaar
J. van der Vlugt Bestuurslid Algemene Zaken Aftredend en herkiesbaarUiterlijk 24 uur voor aanvang vergadering mailen naar secr G.Schilperoort. Geschil@caiway.nlTegenkandidaten:

08/ Terugblik en beleid komend seizoen. TC        P. van Loenen.

09/ Terugblik Bouw en verdere bouwplannen     H. Frerichs

10/ Voornemen Unitas                                            J, van der Vlugt

11/ Status planSportpark Maassluis West.          Bestuur

12/ PR Zaken                                                           M van Zweden   

13/ Rondvraag

Contactgegevens

M.S.V.'71
Albert Schweitzerdreef 501
Maassluis
Tel: 010-5917947
 

Routebeschrijving

Bekijk hier de routebeschrijving naar M.S.V. '71