M.S.V.´71 vrijwilligersbeleid gelanceerd!

Home > Algemeen > Vrijwilligers > M.S.V.´71 vrijwilligersbeleid gelanceerd!

M.S.V.´71 vrijwilligersbeleid gelanceerd!

Als zeer gewaardeerd M.S.V.’71 lid heeft u, bij aanvang van dit seizoen, een schrijven ontvangen over het ingestelde vrijwilligersbeleid.Dit beleid houdt in; dat elk lid of ouder gedurende het seizoen verplicht een bijdrage van 12 uur moet leveren aan het vrijwilligerswerk binnen de vereniging.

Het bestuur is er zich van bewust dat dit een cultuuromslag betekent. Al die jaren is M.S.V.’71 namelijk verwent door vele vrijwilligers. Allerlei taken en functies werden door hun ingevuld. Onze vereniging kan namelijk niet bestaan zonder vrijwilligers. Wekelijks, zo niet dagelijks, zetten velen zich nu al in voor de club. Menig vereniging is jaloers op de kracht die M.S.V.’71 hierbij aan de dag weet te leggen. 

Toch dient ook M.S.V.’71 hard te werken aan het in stand houden, vernieuwen en uitbreiden van het vrijwilligersbeleid. Zeker als we de ambitie hebben te groeien, en die hebben we, is uitbreiding en vernieuwing, verjonging van ons vrijwilligersbestand noodzakelijk. Voor een aantal zeer belangrijke taken die veel tijd en inzet vragen, wordt namelijk al jaren op een beperkt aantal dezelfde mensen een beroep gedaan. Het behoeft daarom geen uitleg dat onze vereniging, naast het lidmaatschap, gebaad is met vrijwilligerswerk. Het verhoogt daarnaast ook de saamhorigheid en het familiare gevoel binnen de verenging.

Het opstarten van het vrijwilligersbeleid kost de nodige tijd en aandacht, maar het gaat gebeuren. Een samengestelde vrijwilligerscommissie is hiermee aan de slag.

Deze VW commissie bestaat uit de volgende M.S.V.’71-ers; Esther Rottier, Hans van Polanen, Cora vd Hoek, Leendert van Geest, Sandra Frerichs en in de opstartfase Martin van Zweden. Het streven is om begin oktober te starten met de indeling en inzet van vrijwilligers.

De VW commissie is dan ook erg gelukkig met de positieve reacties en aanmeldingen.

Deze leden ontvangen op korte termijn een bericht.

Helaas zijn er ook leden die nog niet hebben gereageerd. Wij willen deze leden vriendelijk, toch dringend verzoeken om dit alsnog voor 30 september te doen. Mocht u het inschrijf formulier kwijt zijn dan kunt u deze downloaden van onze website of opvragen bij de VW commissie. Daarnaast zijn er natuurlijk ook leden die al vrijwilligerswerk doen voor de club. Ook deze enthousiaste leden, voor het geval dit nog niet gedaan is, vragen wij het formulier volledig in te vullen en te sturen naar het e-mail adres: vrijwilliger@MSV71.nl

 

Wij kunnen ons voorstellen dat het voor enkelen niet mogelijk is actief bij te dragen aan het uitvoeren van vrijwilligersactiviteiten. Het beleid is er op gericht dit tot uitzonderlijke gevallen te beperken. Daarbij is een afkoopregeling van toepassing. Deze regeling maakt het mogelijk op het bestaan van een uitzonderingssituatie een beroep te doen. Dit beroep dient met reden omkleed te worden ingediend bij de vrijwilligerscommissie. Alleen de volledige 12  uur kan worden afgekocht voor € 35,- .  De hoogte van de afkoopsom wordt jaarlijks door het bestuur in overleg met de VW commissie vastgesteld. Vragen en bijzondere (privé) omstandigheden zijn te allen tijde bespreekbaar met de VW commissie.

 

Onder de noemer; “M.S.V.’71 scoort dankzij vrijwilligers” zal de VW commissie de vrijwilligers bal op korte termijn aftrappen met alle positieve gevolgen van dien. Daar zijn wij van overtuigd. Wij danken alle leden voor hun medewerking.

Het bestuur van M.S.V.’71.
dankewel vrijwilliger.jpg

 

Contactgegevens

M.S.V.'71
Albert Schweitzerdreef 501
Maassluis
Tel: 010-5917947
 

Routebeschrijving

Bekijk hier de routebeschrijving naar M.S.V. '71